Legionella pneumophila

Legionella besmetting, we horen het nu overal in het nieuws.

Wat is dat nu eigenlijk? En waar moeten we op letten als we ons niet goed voelen?

Wat is dat nu, Legionella?

De ziekteverwekker heet volledig Legionella pneumophila. De ziekte die deze bacterie veroorzaakt heet Legionellose (verteranenziekte).

Legionella bevindt zich overal in het water, steeds in lage concentraties. Indien waterlichtjes opgewarmd wordt (25°C tot 40°C) en dit water is stilstaand en er is een biofilm (slijmlaag) aanwezig, dan gaat de Legionella bacterie zich zeer snel vermenigvuldigen. Dit is de bron van de infectie. Deze omstandigheden vindt men vaak terug in waterinstallaties (waterleidingen en –reservoirs)  waar zich “dode punten” bevinden. In deze dode punten staat het water stil, deze kunnen onvoldoende verwarmd worden (Legionella wordt binnen 2 minuten gedood bij verwarmen boven 80°C) en onvoldoende gespoeld worden zodat er een biofilm kan ontwikkelen.

Om tot een infectie te komen gaat de Legionella zich in waterdruppels verspreiden. Deze waterdruppels worden ingeademd. Legionella gaat in de longen de longblaasjes aantasten. Hierdoor kan het lichaam steeds in mindere mate zuurstof opnemen. Dit leidt tot een vorm van longontsteking die voor 5 tot 25% van de zieken een dodelijk gevolg heeft. (Er bestaat ook een lichtere variant waarbij de longen niet aangetast worden, maar waarbij wel korts wordt gemeten, deze variant is onschadelijk en geneest vanzelf. Hier spreekt men van Legionella-griep)

Nadat men in contact geweest is met de legionella bacterie duurt het tussen de 2 tot 19 dagen vooraleer er symptomen worden waargenomen. Deze zijn hoofdpijn, spierpijn, hoge koorts, hoest en kortademigheid. Soms is er ook diarree en braken. Legionellose is zeer ernstig en moet zo snel mogelijk met de juiste antibiotica behandeld worden.

Wie moet er vooral opletten?

Je wordt sneller ziek als je immuunsysteem verzwakt is of als je longen beschadigd zijn:

  • zware rokers
  • ouderen
  • mensen die medicijnen gebruiken die hun afweer verstoren zoals cortisonen, cytostatica (o.a. Cell-Cept)
  • mensen die een transplantatie hebben ondergaan
  • chronisch zieken met suikerziekte, astma, chronisch hartfalen, chronisch nierfalen, cirrose
  • alcoholisten
  • patiënten met kanker, leukemie, HIV-infectie

Kinderen en zwangere vrouwen lopen geen verhoogd risico.

Wat kunnen we doen?

Men heeft gemerkt dat Legionella zich heel moeilijk vermenigvuldigd in koperen buizen/installaties. Indien men nog installaties heeft in PVC of in roestvrij staal, kan men op termijn uitkijken om deze te vervangen.

Waternevels zijn een risico. Hierbij denken we aan weinig gebruikte douches, bubbelbaden, luchbevochtiging,… Een goede desinfectie of eerst het toestel/douche een paar minuten aanzetten zonder de eerste nevel in te ademen is al een goede voorzorg.

Als je naar een hotel gaat waar reeds meer dan 1 persoon legionellose heeft ontwikkeld, komt dit op de zwarte lijst van het ministerie van volksgezondheid in Nederland. Deze kan je zelf ook controleren. Een gewaarschuwd man is er twee waard, zegt men wel eens …

Ga met grieperige symptomen die langer dan 3 dagen aanhouden, of die snel verslechteren steeds naar de dokter!

 

Bron
https://www.installatie.nl/nieuws/koudwaterleiding-legionella-onderzoek/
https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/longontsteking/legionella/
http://legionella.nl/nieuw/sample-page/
Leave a reply