Rookstop

Invloeden van roken

Roken is op verschillende vlakken verslavend. Na het inhaleren van nicotine krijgt de roker een goed gevoel, dit is een beloningseffect waardoor roken door het lichaam als iets leuk wordt ervaren.
Naarmate de nicotine in het lichaam wordt afgebroken krijgt de roker te maken met ontwenningsverschijnselen. Dit gevoel is onaangenaam waardoor men wordt aangemoedigd om opnieuw een sigaret te roken.
Tenslotte is er ook nog de macht der gewoonte. Bij een verslaafde roker zit het roken in zijn dagelijkse routine en die handeling is moeilijk te doorbreken.

Ook bij stress en in bepaalde omstandigheden wordt bij de roker een drang naar zijn nicotine-shot waargenomen. Hulpmiddelen, de nicotinevervangers, gaan deze gewoonte helpen afleren.
Stoppen met roken is dus niet te onderschatten en heel moeilijk. Men schat dat rokers een 5 tot 7 pogingen nodig hebben om te kunnen stoppen met roken.

Er bestaat ook medicatie die de kans op slagen aanzienlijk kan bevorderen.

Voordelen van stoppen met roken

Na 1 dag is de koolstofmonoxide uit je lichaam verdwenen. Hierdoor zal je stilaan meer energie ondervinden aangezien er meer zuurstof door je lichaam kan vervoerd worden. Hierdoor vermindert ook het risico op chemische hartziekten.
Na 2 dagen is de nicotine volledig afgebroken. Tijdens deze 2 dagen ondervindt een roker de ergste ontwenningsverschijnselen: dwingende behoefte aan nicotine, irritatie, frustratie, agressie, woede, depressieve stemming, angst, concentratiemoeilijkheden, onrust, ongeduld, slapeloosheid,
obstipatie, lager hartritme en meer eetlust. Deze ontwenningsverschijnselen verschillen van persoon tot persoon en gaan na 3 à 4 weken verminderen.

De dwingende behoefte aan nicotine en irritatie kunnen echter tot 6 maanden aanhouden.
Na 1 tot 2 maanden vermindert de slijmproductie in de longen en gaat men dus minder hoesten. De longfunctie zelf verbetert ook binnen de 2-3 maanden na stoppen met roken. De ex-roker wordt minder kortademig.
Het algemeen welzijn van de gestopte roker gaat verbeteren; het gevoel van stress vermindert en men ondervindt een betere slaapkwaliteit en langere slaapduur.
Na 6 maanden is de kans op een hartinfarct al met 50% verminderd.
Na 10 jaar halveert het risico op longkanker.
Binnen de 5 à 15 jaar daalt het risico op een herseninfarct (beroerte) tot dat van een niet-roker.
Bij chronische obstructieve longziekte (COPD) heeft rookstop op elk moment een gunstig effect op de prognose.

Een van de voornaamste nadelen bij de meeste mensen is gewichtstoename.

Na een half jaar tot een jaar komt de man gemiddeld 2,8kg bij en de vrouw wordt gemiddeld 3,8kg dikker.

Hulp bij stoppen met roken

Nicotinevervangende middelen kunnen een hulp zijn bij het stoppen met roken.

Ze verlichten de ontwenningsverschijnselen en worden best in een strikt afbouwschema gebruikt.
Ze bestaan in verschillende vormen: kauwgom, pleisters, mondspray, inhalator en zuigtabletten. Ze verhogen de slaagkans van rookstop, en worden aanbevolen aan rokers van meer dan 10 sigaretten per dag.

De behandelingsduur is 3 à 6 maanden. Voor welk product je kiest, hangt af van de mate van afhankelijkheid en van je gezondheidstoestand en voorkeuren.

Je kunt verschillende vormen combineren. Zo is de combinatie van een pleister met een kauwgom of mondspray doeltreffender dan elk van deze producten alleen.
Als de nicotinevervangende therapie gefaald heeft, kan medicatie worden overwogen. Dit is in samenspraak met je huisarts of tabacoloog.

De medicatie zal zin in een sigaret onderdrukken en het kan de ontwenningsverschijnselen verzachten. Het zijn echter geen wondermiddelen, je eigen motivatie en de manier waarop je je gewoontes kan doorbreken zijn minstens even belangrijk.

Meer informatie vindt u op:
www.vlaanderenstoptmetroken.be
www.tabakstop.be
Bronnen
www.ebpnet.be
www.domusmedica.be
Leave a reply